Historia

 
Södern II beställdes på Hasslö båtvarv av skeppare Ernst Olsson som svarade för trafiken mellan Aspö och Karlskrona. 1953 till 1981 trafikerade fartyget leden Lökanabben på Aspö och Fisktorget i Karlskrona. Södern ll allmänt kallad ”båten” var Aspös länk med fastlandet och nästan allt transporterades med den. Wilhelm ”Ville” Pettersson som var en av delägarna blev den siste "Aspöskepparen" ombord .
 
1981 satte Karlskrona kommun in en bilfärja mellan handelshamnen och Aspö Mad och tog samtidigt över Södern ll. Karlskrona kommun drev sedan trafik med Södern ll fram till 1987 då den såldes till en privatperson i Nynäshamn.
 
1999 var M/S Öja, som Södern ll nu hette, till salu. Gilbert Emilsson gjorde då ett försök att köpa tillbaka båten men lyckades inte att fullfölja köpet, bland annat på grund av säljarens ovilja att mista båten från Nynäshamn.
 
Vintern 2005/06 blev båten åter till salu. En liten grupp personer räknade på köpet och beslutade att försöka bilda en ekonomisk förening som kunde stötta vid eventuellt köp. Listor upprättades och teckning för insatser i föreningen började. Fartygsmäklaren kontaktades och en första inspektionsresa till Nynäshamn skedde den 17 mars 2006, deltagare var Gilbert Emilsson, Hans-Fredrik Samuelsson och Sven-Erik Löfgren. En del skavanker upptäcktes som resultat av dåligt underhåll men huvudintrycket var att det skulle vara möjligt att åtgärda.
 
Den 9 maj 2006 gjordes en andra inspektionsresa och deltagare var då Ville, Gilbert, Sven-Erik och Per-Olof Löfgren. En rundtur på cirka 1,5 timma gjordes då maskiner, styrning med mera kontrollerades, inga direkta brister upptäcktes förutom det som tidigare konstaterats.
 
Den 14 maj höll sedan gruppen ett introduktionsmöte med syfte att bilda den ekonomiska föreningen. En styrelse valdes under mötet som fick i uppdrag att förhandla om köp, inregistrera föreningen, öppna plusgiro och bankgiro i föreningens namn. Förslag till föreningsstadgar föredrogs och godkändes med en smärre ändring. Föreningen registrerades 2006-06-08, samma datum som köpeavtalet undertecknades.
 
Den 13-14 juni 2006 gjordes en tredje inspektionsresa, då låg båten på slip på Mälarvarvet i Stockholm. En erfaren träbåtsbyggare anlitades, Ossi Gröndahl ansvarig för bl. a. regalskeppet Wasas skrov innan han gick i pension. Ossi gjorde tillsammans med Gilbert och Sven-Erik en grundlig undersökning av skrovet och konstaterade att det fanns en del brister som behövde åtgärdas inom en snar framtid. Huvudintrycket var dock att skrovet var i ett gott skick med goda möjligheter till långt bevarande om korrekta åtgärder sattes in under de närmaste åren. Sjöfartsinspektionen hade gjort en del bristanmärkningar som ska åtgärdas inom ett respektive två år.
 
Så till slut den 3 juli 2006 sa M/S Öja (Södern II) adjö till Nynäshamn och den 5 juli anlände hon återigen till sin hemmahamn Aspö. För att förstärka intrycket av hemkommandet styrde Wilhelm ”Ville” Pettersson som hade embarkerat i Sandhamn/Torhamn den sista sträckan hem.