Söderns vänner ekonomiska förening

 
Södern II ägs och drivs av Söderns vänner ekonomiska förening. Föreningen registrerades 2006-06-08, samma datum som köpeavtalet undertecknades och har idag drygt 200 medlemmar. Insatserna är på minst 1000 kronor och är personliga, man kan alltså inte ha en insats på flera personer.
 

Styrelsen

Ordförande: Börje Svensson
Sekreterare: Ingrid Clausen
Kassör: Sven-Erik Löfgren
Ledamot: Catarina Hagberg
Ledamot: Gilbert Emilsson
Ledamot: Peter Lodhag
Suppleant: Hans Olsson
Suppleant: Anders Andersson

Revisor
: Inger Gustafsson
Revisor: Birgitta Karlsson
Suppleant: Sture Nilsson