Söderns vänner ekonomiska förening

 
Södern II ägs och drivs av Söderns vänner ekonomiska förening. Föreningen registrerades 2006-06-08, samma datum som köpeavtalet undertecknades och har idag drygt 200 medlemmar. Insatserna är på minst 1000 kronor och är personliga, man kan alltså inte ha en insats på flera personer.
 

Styrelsen

Ordförande: Börje Svensson
Sekreterare: Kennerth Hansson
Kassör: Sven-Erik Löfgren
Ledamot: Katarina Hagberg
Ledamot: Gilbert Emilsson
Ledamot: Morgan Carlsson
Suppleant: Ingrid Clausen
Suppleant: Anders Andersson

Revisor
: Margit Svensson
Revisor: Inga-Lill Svensson
Suppleant: Sture Nilsson

Valberedning
: Helge Lindkvist,sammankallande, Ingrid Emilsson