Medlemsinformation


Hjälp behövs för upprustning
På måndag den 23 april läggs Södern in på Hasslövarvet för sin årliga upprustning inför sommarsäsongen. Hon kommer att ligga inne minst en vecka. Alla som kan komma och hjälpa till är välkomna, ingen erfarenhet eller särskild kunskap behövs. Kan du hjälpa till kontakta Sven-Erik Löfgren på 0708-48 34 55 eller Gilbert Emilsson på 0705-15 33 86.