Medlemsinformation


Medlemsavgift

Alla medlemmar/andelsägarna ska betala en serviceavgift på 150 kr/person för att vi ska kunna få en bättre balans i ekonomin. Avgiften ska betalas in på Söderns Postgiro-konto: 20 82 20-4 omgående. Vänligen ange namn vid betalning så att man kan pricka av er betalning. Vid adressändringar, byte av mailadress eller telefonnummer vänligen meddela styrelsen för uppdatering av medlemsregistret.

Försäljningen uppskjuten

Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp försäljningen av Södern II. Man har inlett förhandlingar med kommunen om ett ökat samarbete med turistbyrån och har även hittat ett sätt att minska de administrativa kostnaderna. Utifrån detta har man beslutat att föreningen ska kunna behålla båten en säsong till.