Medlemsinformation


Årsmöte 2021

Söndagen den 25 april kl. 14:15 är det årsmöte för Söderns Vänners Ekonomiska förening ombord på Södern i Aspö Mad. Medlemmar som vill delta måste anmäla sig innan mötet på telefonnr: 0703-394681. Detta för att vi ska veta hur många som kommer och uppfylla Folkhälsomyndighetens krav för möten under pandemin. 
 
Serviceavgift
Beslut har tagits att alla andelsägare i Södern Vänners Ekonomiska förening ska betala en serviceavgift för att balansera föreningens ekonomi. Avgiften är 150 kr per medlem oavsett ur många andelar man har. Avgiften skall betalas in inom 30 dagar till Söderns Vänners plusgiro 20 82 20-4. Ange ert namn så att ni blir avprickade på medlemslistan.